Dùng mật khẩu Microsoft Office để bảo vệ tài liệu

Dùng mật khẩu Microsoft Office để bảo vệ tài liệu

Làm thế nào để bảo vệ tài liệu PDF bằng mật khẩu trong Microsoft Office?

Bạn có thể xuất định dạng tài liệu Office sang định dạng PDF rất dễ dàng và thiết lập mật khẩu cho tập tin này bằng cách làm như sau.

Mở tài liệu Office lên và truy cập vào File > Export, sau đó nhấn vào tùy chọn Create PDF/XPS.

Hộp thoại lựa chọn vị trí lưu sẽ xuất hiện, bạn hãy nhấn vào tùy chọn Options.

Cửa sổ Options sẽ hiện ra, bạn hãy tìm và đánh dấu vào tùy chọn “Encrypt the document with a password”, sau đó nhấn OK.

Kế tiếp sẽ là phần nhập mật khẩu để thiết lập.

Và khi mọi thứ đã xong, mỗi khi mở tài liệu PDF được bảo vệ, hộp thoại yêu cầu nhập mật khẩu sẽ xuất hiện.

Có thể nói tính năng này rất hữu ích cho bạn nếu thường hay lưu trữ dữ liệu trên USB hoặc các dịch vụ đám mây như OneDrive. Hi vọng bài viết sẽ có ích cho bạn.
Dùng mật khẩu Microsoft Office để bảo vệ tài liệu
Làm thế nào để bảo vệ tài liệu bằng mật khẩu trong Microsoft Office?

Trước tiên, bạn hãy mở bất kỳ ứng dụng nào như Word, Excel, PowerPoint, hoặc Access. Sau đó mở tài liệu mà bạn cần tạo mật khẩu lên.

Bây giờ bạn hãy nhấn vào tùy chọn File ở menu phía trên của giao diện ứng dụng và tìm đến tùy chọn “Protect Document”.

Kế đến bạn hãy nhấn vào biểu tượng mũi trong Protect Document và chọn Encrypt with Password.

Một hộp thoại nhỏ sẽ xuất hiện, bây giờ bạn hãy tiến hành điền mật khẩu mà bạn muốn thiết lập vào ô trống và nhấn phím ENTER để thực thi. Khi đó, bạn sẽ được yêu cầu nhập 2 lần để xác thực lần nữa.

Một lưu ý nhỏ là trong mỗi ứng dụng Office khác nhau thì tùy chọn “Protect” sẽ có tên khác nhau, ví dụ như là “Protect Document” trong Microsoft Word, “Protect Workbook” trong Microsoft Excel và “Protect Presentation” trong Microsoft PowerPoint. Nhưng với Microsoft Access, bạn sẽ chỉ thấy có mỗi tùy chọn “Encrypt with Password”.

Sau khi thiết lập xong mật khẩu bảo vệ cho tài liệu, mỗi khi mở, một hộp thoại nhỏ yêu cầu nhập mật khẩu sẽ xuất hiện. Nếu không có mật khẩu, bạn sẽ không tài nào xem được nội dung của tài liệu.

Để loại bỏ mật khẩu bảo vệ cho tài liệu, bạn hãy truy cập vào File > Protect Document > Encrypt with Password.

Khi đó hộp thoại nhập mật khẩu sẽ xuất hiện, bạn hãy bỏ trống ô nhập mật khẩu và nhấn OK để tiến hành loại bỏ mật khẩu cho tài liệu.

Theo genk.vn