Dịch vụ thiết kế hệ thống lưu trữ, sao lưu

Dịch vụ thiết kế hệ thống lưu trữ, sao lưu

Khảo sát hệ thống lưu trữ, sao lưu hiện tại của khách hàng

Thu thập các yêu cầu của khách hàng

Thiết kế hệ thống, bao gồm:
Sơ đồ logic, mô tả luồng dữ liệu
Sơ đồ vật lý
Quy hoạch tài nguyên lưu trữ, sao lưu
Quy hoạch cơ chế sao lưu và khôi phục dữ liệu, lịch sao lưu,…
Dịch vụ thiết kế hệ thống lưu trữ, sao lưu
Hệ thống lưu trữ được thiết kế và thi công dựa trên những tiêu chuẩn quốc tế mới nhất, sử dụng công nghệ mới nhất, tiên tiến nhất, đáp ứng tốt nhất cho các ứng dụng và hoạt động hiện tại đồng thời hỗ trợ công nghệ mới trong tương lai.

Được thiết kế theo cấu trúc mở, tuân thủ các tiêu chuẩn Quốc tế về thiết kế, thi công và lắp đặt.

Thiết kế trên cơ sở tổng quát, có tính dự phòng các thiết bị quan trọng, dự phòng các thành phần ngay trong các thiết bị hệ thống lưu trữ, đảm bảo độ tin cậy cho hệ thống, thông tin dữ liệu và cho việc mở rộng sau này.

Sử dụng các vật tư, thiết bị của các hãng sản xuất có uy tín trên thế giới và tại Việt nam.

Hệ thống lưu trữ phải được phân bổ một cách tối ưu theo cấu trúc thực tế của công ty, phù hợp với cơ sở hạ tầng sẵn có.

Có khả năng quản trị hệ thống và khắc phục sự cố một cách dễ dàng.

Hệ thống lưu trữ có khả năng quản lý chặt chẽ, thống nhất, bảo đảm cho hoạt động ổn định, giảm thiểu khả năng gây ra lỗi.

Hệ thống lưu trữ có tính dự phòng cao, không xảy ra tình trạng điểm lỗi đơn (SPOF – Single point Of Failure) trên các thành phần.

Giải pháp cho việc sao lưu, phục hồi dữ liệu phải phù hợp với thiết bị lưu trữ về dung lượng, tốc độ. Cơ chế sao lưu linh hoạt, hiệu quả: việc sao lưu, phục hồi dữ liệu có khả năng được thực hiện bằng tay hoặc tự động.

Hệ thống lưu trữ được bảo mật thông qua thiết bị bảo mật phần cứng.

Cho phép mở rộng theo yêu cầu cả về số lượng và tính năng một cách linh hoạt mà vẫn đảm bảo tốc độ hoạt động ổn định cao nhất, bảo vệ chi phí đầu tư ngay trong trường hợp tăng cường các tính năng của hệ thống như : khả năng dự phòng, tính bảo mật,…

Theo chanchinh.com.vn