Dịch vụ quản trị mạng cho doanh nghiệp

Dịch vụ quản trị mạng cho doanh nghiệp

Dịch vụ quản trị mạng của Chúng tôi có mục tiêu hàng đầu là trợ giúp mọi khách hàng, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể vận hành và quản lý thông suốt hệ thống, đảm bảo sự hoạt động hiệu quả, nhanh chóng của hệ thống mạng thông tin.

Trong quá trình sử dụng trọn gói Dịch vụ quản trị mạng mà Chúng tôi cung cấp, đội ngũ chuyên viên kỹ thuật của Chúng tôi sẽ thay mặt cho các tổ chức doanh nghiệp để tiến hành điều khiển toàn bộ hoạt động hệ thống mạng trong doanh nghiệp, đảm bảo cho khách hàng sự hoạt động liên tục, thông suốt; đồng thời sửa chữa, khắc phục các lỗi phát sinh trong quá trình sử dụng; tư vấn cải tạo, nâng cấp hệ thống hay cảnh báo cho hệ thống các lỗi có thể phát sinh. Bên cạnh đó, Chúng tôi sẽ thay mặt quý khách để thực hiện các công việc liên quan đến việc bảo hành sản phẩm lỗi với các nhà cung cấp…
Dịch vụ quản trị mạng cho doanh nghiệp
Lợi ích cho doanh nghiệp

Các lợi ích từ dịch vụ Quản lý mạng của chúng toi đem lại cho doanh nghiệp bao gồm:

Nâng cao hiệu quả và tính sẵn sang hệ thống.
Giảm thời gian chết bằng cách nhận diện những rủi ro, vấn đề tiềm ẩn và giải quyết trước khi xảy ra.
Quản lý nguồn lực CNTT mềm dẻo (tài chính, kỹ năng, đào tạo, dự án cần) hiệu quả hơn.
Khả năng triển khai, quản lý và vận hành các giải pháp phức tạp.
24×7 kết nối với các chuyên gia hàng đầu.
Cải thiện chi phí chủ sở hữu.
Biết trước chi phí hàng tháng.