Cách xem mật khẩu wifi trên win 7

Cách xem mật khẩu wifi trên win 7

1. Cách xem mật khẩu của Wifi đã kết nối trước đó trên Windows 7

Bước 1: Bạn nhấn chuột phải lên biểu tượng kết nối wifi trên thanh taskbar của Windows 7 chọn  Open Network and Sharing Center  (Hoặc Start menu -> Control Panel -> Network and Internet -> Network and Sharing Center).

Nhấn chuột phải lên biểu tượng kết nối wifi trên thanh taskbar của Windows 7 chọn Open Network and Sharing Center

Bước 2: Nhấn vào tùy chọn  Manage wireless networks  trong menu bên trái.

Nhấn vào tùy chọn Manage wireless networks

Bước 3: Lúc này sẽ xuất hiện toàn bộ các Wifi bạn đã từng kết nối. Để xem mật khẩu của Wifi bất kỳ, bạn nhấn chuột phải lên Wifi đó chọn  Properties .

Nhấn chuột phải lên Wifi muốn xem mật khẩu chọn Properties

Bước 4: Chọn tab  Security  trên menu sau đó tích vào phần  Show characters . Lúc này mật khẩu sẽ xuất hiện trong khung  Network security key .

Chọn tab Security sau đó tích vào phần Show characters. Lúc này mật khẩu sẽ xuất hiện trong khung Network security key
Cách xem mật khẩu wifi trên win 7
2. Cách xem mật khẩu của Wifi đang kết nối trên Windows 7

Bước 1: Bạn nhấn chuột phải lên biểu tượng kết nối wifi trên thanh taskbar của Windows 7 chọn  Open Network and Sharing Center  (Hoặc Start menu -> Control Panel -> Network and Internet -> Network and Sharing Center).

Nhấn chuột phải lên biểu tượng kết nối wifi trên thanh taskbar của Windows 7 chọn Open Network and Sharing Center

Bước 2: Nhấn vào tên Wifi đang kết nối trong phần  Connections .

Nhấn vào tên Wifi đang kết nối trong phần Connections

Bước 3: Nhấn nút  Wireless Properties .

Nhấn nút Wireless Properties

Bước 4: Chọn tab  Security  trên menu sau đó tích vào phần  Show characters . Lúc này mật khẩu sẽ xuất hiện trong khung  Network security key .

Chọn tab Security trên menu sau đó tích vào phần Show characters. Lúc này mật khẩu sẽ xuất hiện trong khung Network security key

Chúc các bạn thành công!!!

Theo thuthuattienich.com