Các lỗi vật lý thường gặp với ổ cứng

Các lỗi vật lý thường gặp với ổ cứng

100% dữ liệu chắc chắn phục hồi được? Dữ liệu trong nhiều trường hợp hoàn toàn có thể khôi phục lại, tuy nhiên cũng có một số trường hợp tất cả mọi máy móc và kỹ thuật phải bó tay do thao tác không đúng của người dùng máy tính, do lỗi vật lý…

 

Sau khi chúng tôi tiến hành can thiệp mâm đĩa chuyên sâu , bên trong các ổ cứng bị lỗi vật lý nặng. Các trường hợp như thế này, thông thường không thể lấy lại dữ liệu
Các lỗi vật lý thường gặp với ổ cứng
1/ Ghost đè quá nhiều lần

2/ Đĩa cứng bị can thiệp không đúng thao tác và chuyên môn

3/ Các lỗi vật lý tác động lên đĩa từ